Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies do celów realizacji usług, celów analitycznych oraz w celu wyświetlania reklam dostosowanych do Państwa preferencji. Korzystając ze sklepu internetowe wyrażają Państwo zgodę na wykorzystawnie plików cookies zainstalowanych na Państwa przeglądarkach internetowych. Ustwaienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Winter Sale ❄ Mega rabaty - nawet do 70% taniej! Przejdź

mega skateshop online

Regulamin Karty Selecta

 

Niniejszy dokument („Regulamin Karta Selecta”) określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego w sklepie Selectshop.pl („Program Lojalnościowy” lub „Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu złotówek oraz ich wykorzystywania przez uczestnika.

 

1. Definicje


1.1 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

1.2 Organizator – Organizatorem programu lojalnościowego Programu Lojalnościowego jest sklep internetowy działający pod adresem www.selectshop.pl zwany dalej Selectshopem, prowadzony przez firmę P.W. Rapu o numerze NIP: 922-218-14-61 oraz numerze REGON: 950325689 z siedzibą przy ul. Boya-Żeleńskiego 11, 35-105 Rzeszów

1.3 Selectshop – sklep internetowy działający pod adresem www.selectshop.pl, prowadzący sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

1.4 Program Lojalnościowy – Karta Selecta nazywamy program lojalnościowy sklepu internetowego www.selectshop.pl, który opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której w związku z nabyciem przez uczestników określonych produktów lub usług zostaną przyznane złotówki na kartę Selecta

1.5 Uczestnik – zarejestrowany klient sklepu internetowego Selectshop

1.6 Karta Selecta – miejsce, gdzie klient gromadzi przyznane mu przez Selectshop złotówki.

1.7 Zrealizowane zamówienie – zamówienie wysłane do klienta Selectshopu, który zamówienie to złożył.

1.8 Skrytka –to miejsce, w którym otrzymane złotówki oczekują na ostateczną akceptację. Aby otrzymane złotówki zostały ostatecznie przelane z skrytki na Kartę Selecta zamówienie musi zostać opłacone i odebrane - jest to powód ich oczekiwania w skrytce przez 14 dni

1.9 Zwrot towaru – odesłanie produktów do Selectshopu wiąże się ze zwrotem wpłaconych za dany produkt złotówek na wskazane przez klienta konto i zwrotem przeznaczonych na dany produkt złotówek na kartę Selecta.

 

2. Postanowienia ogólne:


2.1 Program jest prowadzony dla klientów kupujących w sklepie internetowym www.selectshop.pl

2.2 Program rozpoczyna się w dniu 10 lutego 2017 roku i trwa do odwołania.

2.3 Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3. Uczestnictwo w programie


3.1 Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która skończyła 13 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski

3.2 Udział w Programie biorą wyłącznie osoby zarejestrowane w Selectshopie.

3.3 Uczestnik przystępuje do Programu w momencie zaakceptowania regulaminu sklepu internetowego Selectshop.

3.4 Uczestnik, przystępując do Programu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji Programu oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.5 Organizator będzie przetwarzać podane przez Uczestnika dane osobowe dla celów realizacji Programu, w szczególności do realizacji zamówień oraz kontaktowania się z uczestnikami Programu.

 

4. Naliczanie złotówek:


4.1 Uczestnicy Programu nabywając określone produkty w Selectshopie zbierają złotówki na kartę Selecta za składane zamówienia. Otrzymanymi złotówkami klient będzie mógł potem opłacać swoje kolejne zamówienia.

4.2 Warunkiem naliczenia złotówek na koncie klienta jest zalogowanie się przez niego na koncie w Selectshop przed złożeniem zamówienia.

4.3 Złotówki na kartę Selecta naliczane są procentowo od zrealizowanego zamówienia opłaconego rzeczywistymi pieniędzmi przez klienta wg TABELI

4.4 Złotówki za zrealizowane zamówienie znajduje się w skrytce konta przez 14 dni od daty zrealizowania zamówienia.

4.5 Po 14 dniach od daty zrealizowania zamówienia złotówki zostaną przetransferowane na kartę Selecta klienta, który złożył zamówienie.

4.6 Wyjątki:

a) bilety - klient za ich zakup nie otrzymuje procentowo naliczonych złotówek na kartę Selecta

b) karty podarunkowe- klient za ich zakup nie otrzymuje procentowo naliczonych złotówek na kartę Selecta

c) kamery - klient nie może pokryć kosztów zakupu kamery złotówkami z Selecta, jednak za zakup otrzymuje złotówki na kartę Selecta

4.7 Złotówki nie są naliczane od kosztów transportu dodanych do sumy zamówienia.

 

5. Wykorzystywanie zgromadzonych złotówek:


5.1 Uczestnik ma prawo do wykorzystania otrzymanych od Selectshop złotówek, płacąc nimi w Selectshop za wybrane produkty.

5.2 Złotówki z karty Selecta mogą obniżyć wartość danego produktu maksymalnie o 40% w stosunku do jego ceny początkowej.

5.3 Ważność otrzymanych złotówek jest bezterminowa, chyba że są to złotówki otrzymane w ramach akcji specjalnej w której jest jasno określony termin ważności złotówek.

5.4 Stan naliczonych złotówek za zamówienia opłacone z własnej karty Selecta można sprawdzić logując się do swojego konta w zakładce „Twoje konto” na stronie głównej Seletshop

5.5 Klient ma wgląd w skrytki karty Selecta zawierający informację o ilości złotówek tam się znajdujących oraz o czasie jaki pozostał do ich przetransferowania na kartę Selecta.

5.6 Klient informowany jest automatycznie wygenerowaną przez system wiadomością e-mail o każdej zmianie stanu swojego konta na karcie Selecta.

5.7 Klient w wysyłanym przez Selectshop potwierdzeniu zamówienia informowany jest również o ilości złotówek wykorzystanych z karty Selecta na zakup danego produktu oraz o ilości złotówek znajdujących się w skrytce za zakup danego produktu.

5.8 Kiedy zamówienie składane będzie przez zarejestrowanego użytkownika Selectshop, system będzie automatycznie sprawdzał stan jego Karty Selecta - jeśli znajdzie na niej jakąkolwiek liczbę złotówek, klient uzyska możliwość wykorzystania ich na każdy z produktów, który nie został wcześniej przeceniony.

5.9 Ilości złotówek, jaką chcemy przeznaczyć na dany produkt z karty Selecta, zostanie automatycznie z niej ściągnięta po dokończeniu procesu transakcji.

5.10 Po wykonaniu czynności z punktu 5.9, proces składania zamówienia zostanie przesunięty do kolejnego etapu, czyli do wyboru opcji płatności za pozostałą część zamówienia, tę nie opłaconą złotówkami z karty Selecta.

5.11 Na paragonie fiskalnym, wartość produktu zostanie pomniejszona o ilość złotówek jaką klient postanowił wykorzystać na dany produkt z karty Selecta.

 

6. Zwroty towarów:


6.1 W przypadku zwrotu towaru uczestnik otrzymuje zwrot takiej ilości złotówek na kartę Selecta jaką zdecydował się wykorzystać do zakupu danego produktu oraz przelew na wskazane konto na taką kwotę, jaką wpłacił do Selectshop za ten konkretny produkt.

6.2 Po dokonaniu zwrotu, złotówki otrzymane od Selectshop za zakup danego produktu zostaną usunięte z bufora karty.

 

7. Postanowienia końcowe


7.1 Uzupełnieniem niniejszego regulaminu jest Regulamin zakupów w Seletshop.

7.2 W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.